Cech na dni otevřených dveří

21:20:00Stejně jako v zimním semestru i 17. ledna propagoval Cech studentů historie svou domácí katedru a univerzitu na dni otevřených dveří. Několik našich členů pracovalo jako koordinátoři filozofické fakulty Na Hradě a před budovou děkanátu, kde pomáhali a radili zájemcům o studium. O jejich nasazení svědčí i záběry v reportáži České televize.
Zbytek se účastnil programu katedry, který se tentokrát konal vedle sídla děkana filozofické fakulty. Pro tuto příležitost jsme vytvořili brožuru s názvem „10 důvodů proč studovat na katedře historie“, ve které poutavou komiksovou formou představili studenti historie katedru a Olomouc. Prezentace její elektronické verze vyplňovala pauzy mezi katederními prezentačními bloky. Všem zájemcům o studium byla samozřejmě nabídnuta i její tištěná forma. Cech studentů historie zároveň katedru propagoval i virálně, a to pomocí krátkého promo videa natočeného jejími studenty jen několik týdnů před akcí.

Závěrem nutno dodat, že si Cech den otevřených dveří užil a všichni se těšíme na nové tváře na KHI.

You Might Also Like

0 komentářů