Malá kritika Malého článku v Parlamentních Listech aneb Hus neHus

1:25:00


Zajímavý rozhovor, ale v prvé řadě by mělo být v nadpisu uvedeno katolík nikoli historik. Už jenom proto, že Malého pojetí je absolutně ahistorické. Doslovná aplikace Husových myšlenek o hříchu na komunistické zákonodárství? To není ukázkou myšlení příčetného člověka natož historika. Argumentace katechismem? V Husově době neexistoval, tak jak jej známe dnes. Desetitisíce upálených katolíků husity jenom pro jejich víru? Jistě, v rámci náboženských válek se vraždilo, protože se jednalo o válku, povstání či po marxisticku o revoluci. Ale už z principu husité hranici používali naprosto minimálně - srovnáme-li např. s průběhem anglikánské reformace. Ten člověk není žádný historik, je to diletant a katolický tradicionalista, což je v podstatě sekta pomatenců, kteří netuší, že žijí v 21. století. To řekne každý soudný katolík a má dosavadní zkušenost s těmihle lidmi to potvrzuje. Borec publikuje především v nějakých katolicko-sektářských škvárech, nikoli ve vědeckých časopisech. Jsou to hospodské plky, je tam skutečně co kritizovat, ale jelikož se jedná o bullshit (k tomuto termínu viz kniha filosofa Harryho Frankfurta), tak to za to snad ani nestojí.Jinak Svobodův film žádná velká síla, ale myslím, že z husovského tématu se nedá více vytěžit. Pro dnešního diváka je to jen těžko pochopitelné téma bytostně propojené s diametrálně odlišnou mentalitou lidí ve středověku. Nicméně 3. část je myslím povedená a velice dojemně zobrazuje Husovo dilema, minimálně z uměleckého hlediska. Toť mé skromné názory.

You Might Also Like

0 komentářů