Balet na dvoře krále Slunce

15:59:00


Charles Le Brun 1661
     Balet, jakožto umělecká disciplína, se v podobě, jakou známe dnes, začal utvářet ve Francii v druhé polovině 17. století. Své kořeny má balet na italských renesančních šlechtických dvorech patnáctého a šestnáctého století. Do Francie se balet dostal díky Kateřině Medicejské, kde byl jeho vývoji věnován mnohem větší prostor hlavně díky postavě Ludvíka XIV. Tento monarcha je mimo jiné znám jako mecenáš věd a umění a právě balet hraje v jeho životě velmi důležitou roli. V baletních představeních sám vystupoval a díky své roli boha Apollóna získal svůj přídomek „Slunce“. Stejně jako jeho otec Ludvík XIII. společně s kardinálem de Richelieu založili Francouzskou akademii, rozhodl se Ludvík XIV., že jeho prvním krokem samotné vlády po smrti kardinála Mazarina bude založení Královské akademie tance (Académie Royal de Danse). Učinil tak v březnu roku 1661 a tato akademie sdružovala tanečníky, kteří se později stali členy baletního souboru národní opery v Paříži. Taneční akademie ve své původní podobě poté zanikla v roce 1780.
     
     Svou lásku k baletu Ludvík XIV. choval již od útlého mládí. Ve svých pozdějších dopisech králova druhá švagrová Alžběta-Šarlota Falcká, známá jako Liselotte, vzpomíná, že ani král, ani jeho bratr Filip Orleánský a vlastně nikdo z královské rodiny nebyli vášnivými čtenáři, zřejmě proto, že v mládí rozvíjeli jiné záliby. A tou, která bezesporu patřila ke králově nejoblíbenější, byl samozřejmě zmiňovaný balet.

     Tanec. Pro mladé muže 17. století umění stejně důležitý jako šerm. Toto tvrzení umocňuje jen fakt, že i jezuité pokládali za důležité, vychovávat mladou generaci v této disciplíně. Pro Ludvíka XIV. se zřejmě tím vyvoleným druhem tance stal takzvaný dvorský balet. Tento styl vyžadoval býti předváděn s mnohem větší mírou obřadnosti a důstojnosti, než kterákoli jiná forma tance. Ludvík XIV., kterému mimo jiné nechyběl ani vrozený talent, byl už i ve svém mládí zosobněním této vznešenosti a královského vystupování. Již v jeho osmi letech o něm bylo prohlašováno, že tančí vskutku dokonale.

     Období, které je ve Francii nazýváno Starým režimem, bylo poznamenáno mimo jiné i tím, že se na dvoře monarchů ve velkém měřítku rozmáhaly obřadné a zdlouhavé ceremonie, jež se striktně dodržovaly. Při těchto příležitostech hrála důležitou roli přesně daná hierarchie a symbolika. Ostatně baroko a období následující se v užívání alegorií a metafor velice vyžívalo. Nejinak tomu bylo i v umění, divadle, literatuře a tanci. Symboly, metafory, či jen gesta, nic nebylo ponecháno náhodě. Autoři té doby byli v tomto mistry. Co se týče baletu, jeden příklad, hovoří za všechny. Jedná se o baletní představení, ve kterém zazněla i následující slova, jejichž význam nemohl být nikomu z diváků nejasný.


Sur la cime des monts commençant d’éclairer

Ie commence déja de me faire admirer, Et ne suis guere avant dans ma vaste carriere,

Ie vien rendre aux objets la forme,
& la couleur,
Et qui ne voudroit pas avoüer ma lumiere Sentira ma chaleur.*


     Tyto verše zazněly právě z úst samotného Ludvíka XIV. poprvé 23. února roku 1653, když jako čtrnáctiletý vystoupil v roli Vycházejícího Slunce v Baletu noci. Hra byla uvedena u dvora za účasti královny i kardinála Mazarina, jenž se z exilu opět navrátil do Francie. Jednalo se o součást oslav, jež započaly již roku předchozího, kdy mladý následník trůnu 21. října triumfálně vstoupil do Paříže, po porážce šlechtického povstání, známého jako Fronda. Od této chvíle, na prknech divadelní scény, začal vznikat obraz nového vladaře, jenž se stal symbolem doby, kterou Voltaire ve svém díle nazývá stoletím Ludvíka XIV. Spojení umění a politiky se zde takto ukázalo v plném měřítku.

zdroj: bnf.fr
     První uvedení této hry se odehrálo v sále Petit-Bourbon. Autorem libreta byl Isaac de Bensérade, ve hře byly užity kulisy od Giacoma Torelliho, jejichž vzhled se nám dochoval na rytinách Charlese-Nicolase Cochina. Autorů hudby bylo hned několik, mezi nimi tedy Jean de Cambefort, Jean-Baptiste Boësset, Michel Lambert a Louis de Mollier.

     Balet Noci se skládá ze 45 výstupů, jež jsou seskupeny do čtyř celků. První z celků má představovat podvečer, který trvá od šesté hodiny večerní do deváté hodiny noční. Druhá část představuje noční zábavu a rozptýlení, které trvá od deváté hodiny večerní až do půlnoci. Následuje úsek, který se odehrává od půlnoci do třetí hodiny ranní. Poslední a závěrečné dějství je poté tvořeno představením časového úseku od třetí hodiny ranní až do východu Slunce.
Kristýna Olszarová
____________
* Za vrcholky hor začíná svítat a oni už mě zbožňují. Jsem teprve na počátku své slavné cesty, při níž přináším věcem barvu i tvar, a ti jenž nepřijmou mé světlo, pocítí můj žár. 

You Might Also Like

0 komentářů