Tip na výlet v okolí Olomouce: Soubor staveb lidové architektury Příkazy – „Hanácké skanzen“

15:05:00

Kousek od Olomouce, čtvrt hodinky vlakem v dobré dostupnosti i dalších dopravních prostředků, se nachází Hanácké skanzen. Soubor staveb lidové architektury v Příkazích, známý též jako Hanácké skanzen, je unikátním dokladem hliněného stavitelství na Hané. Pozoruhodná je míra dochování areálu jako celku, včetně zahrad s ovocnými stromy a čtyřmi unikátními špaletovými stodolami. Areál je ve své zadní části obehnán hliněnými zídkami z 1. poloviny 19. století, které jsou jedinečným dokladem rozvoje hliněného stavitelství v oblasti Hané.  Jádrem památkově chráněného areálu je však typický hanácký statek s obytnou a hospodářskou částí z roku 1875, tzv. „Kameníčkův grunt“. Výborný stupeň dochování nevykazuje pouze venkovní areál, ale také interiér statku. Zahrnuje tradiční kuchyni, světnice a dílny. Téměř veškeré vybavení se zachovalo v  původní funkčnosti až do dnešních dnů, a to i po technické stránce. Což představuje velkou výhodu pro návštěvníky – návštěvník si totiž neodnese pouze poznatky teoretické, ale zároveň i praktické. Řadu činností, dříve pro hanácký venkov naprosto běžných, může návštěvník prožít na vlastní kůži. Jako autentická kulisa slouží také všudypřítomná domácí hospodářská zvířata.

Uliční fronta historického statku z roku 1875. Zdroj: https://commons.wikimedia.orgProgram je doplněn také sezónními jarmarky. S nimi je spojena také ukázka tradičního postupu výroby klasických venkovských produktů (smetana, máslo, pivo, tvarůžky apod.), řemesel (např. výroba nepálených cihel), sečení, výmlatu apod. Součástí areálu je i galerie, která slouží k pořádání příležitostných výstav. Žhavou novinkou letošní turistické sezóny je multifunkční sál v jedné z historických špaletových stodol. Jeho atraktivnost je umocněna tím, že je vybaven původními řadami sedaček ze zrušeného olomouckého kina Lípa (dříve Apollo). Je určen převážně pro filmové projekce či divadelní představení. Dramaturgie je zaměřena na filmy z prostředí českého venkova. Program je také doplněn unikátními historickými dokumenty o moravském venkovu z fondu Národního filmového archivu (NFA). Na 22. srpna je pro diváky připraveno promítání filmu Na samotě u lesa, kterému bude předcházet historický dokument z Národního filmového archivu Na moravských dědinách. Osvěžení nabízí autentická hospůdka s vybavením pocházejícím z 30. let 20. století.
Karel Svitavský


You Might Also Like

0 komentářů