Druhý život mrtvého jazyka

16:17:00


     Třebaže latina spolu s řečtinou je odbývána přívlastkem mrtvý jazyk, dnes a denně se můžeme setkat s důkazy toho, jak je takové tvrzení nepodložené a zavádějící. Oba klasické jazyky žijí svůj druhý život v terminologii většiny přírodních i humanitních věd, reklamě, v tradiční formě potom v akademických ceremoniálech a katolické liturgii. Navíc již od konce 19.století se rozvíjí novolatinské hnutí usilující probudit latinu do aktivní podoby, v níž by mohla držet krok s živými jazyky současnosti. Díky aktivitám akademických i některých vatikánských institucí je latina obohacována o aktuální slovní zásobu z oblasti věd, technologie i politiky, takže je s to obsáhnout veškerou komplexitu soudobého světa. Na internetu najdeme dokonce latinskou wikipedii, latina se nevyhýbá ani tak moderním fenoménům, jako je metalová hudba, přímo módou se v posledních letech stalo latinské tetování.

     Určitou smůlou latiny je fakt, že leckdy právě ti, kdo nejvíce truchlí nad jejím ústupem z veřejného prostoru západní civilizace, lpí na tradičních způsobech její výuky a nejsou s to přizpůsobit svůj předmět potřebám stále rychleji se proměňujícího světa. Důsledkem toho je potom skutečnost, že latina přestává být kulturní a intelektuální potřebou pro kohokoliv. Naštěstí v poslední době přibývá tvořivých lidí, kteří dovedou latině vdechnout život žánry a formami srozumitelnými dnešnímu světu.

     Komiksy absolventky oboru latina-historie Elizabeth Woock jsou příkladem toho, jak v kombinaci s výtvarným nadáním může vzniknout text, který potěší srdce odborníka i laika. Elizabeth své komiksy a možnosti jejich pedagogického využití s velkým úspěchem prezentovala na odborné konferenci Klasické jazyky na českých a slovenských univerzitách v 21.století. Propojení vtipného textu a neméně vtipných ilustrací je rozhodně duchaplnější cestou, jak získat studenty pro latinu, než učebnicové školometské věty o rolnících, co pracují pro vlast, vojácích, kteří vlast brání a básnících opěvujících pilné rolníky a statečné vojáky. Posuďte sami.

klik pro větší náhled


Lubor Kysučan
video: Patrik Paštrnák
komix: Elizabeth Woock


You Might Also Like

0 komentářů