Interview Odpovídá p. rektor UP prof. J. Miller M.A., Ph.D.

15:26:00

Vážený pane rektore, děkujeme, že jste si udělal čas.

Jak byste charakterizoval Vaše studijní léta v Olomouci?
zdroj: facebook.com
Rozdělil bych moje studium na dvě poloviny. Ta první a kratší byla, řekněme, bohatýrská. Socializace byla mottem dne. Prostě typická euforie z toho, že rodiče zůstali daleko a „velkoměsto“ nabízelo příliš mnoho lákadel. Ve druhé etapě, někdy v polovině druhého ročníku jsem konečně pochopil, že skutečné vědomosti a úspěch v profesním životě nezajistí počet vypitých piv, ale systematické samostudium a práce na sobě samém. V jednom okamžiku jsem dokonce studoval 4 obory najednou, což znamenalo, že jsem musel
rezignovat na mnoho zajímavých akcí, které se na univerzitě děly. Ale zjistil jsem jednu podstatnou věc o sobě, a to že mám vnitřní disciplínu. Do jisté míry mi to kompenzuje mnohé mé osobní nectnosti :).

Kteří pedagogové Vás nejvíce ovlivnili?
Každý z pedagogů něčím jiným. Prof. Hrabová a prof. Trapl svou obrovskou erudicí, prof. Burešová až mateřským přístupem ke studentům, prof. Pechal (katedra slavistiky) svou neokázalostí a nasazením v seminářích. Osud však tomu chtěl, že mým „guru“ se stal na Středoevropské univerzitě v Budapešti prof. István G. Tóth, který mne doslova adoptoval. Bohužel jeho zásluhy už mu nemůžu vrátit, protože tragicky zahynul.

Který studijní pobyt byl pro Vás nejvíce inspirativní a proč?
Všechny pobyty na všech univerzitách a vědeckých ústavech mi daly mnoho do dalšího profesního života. Ať už jde o Budapešť, Oxford nebo německé univerzity. Vždycky jsem si palčivě uvědomil, jak je zahraniční stáž podmínkou sine qua non pro překonání jisté provinčnosti myšlení a pro vědecký růst v jakémkoliv oboru.

Víme, že jste rektorem UPOL krátkou dobu, ale podařilo se Vám za tuto dobu dosáhnout některého z cílů, které jste deklaroval ve svém volebním programu během rektorských voleb?
Snad se mi podařilo dosáhnout toho, že můj proklamovaný program internacionalizace si velká část univerzity vzala za svůj. Na tom můžeme stavět.


Jaký chcete mít nadále vztah ke Katedře historie?
Velmi úzký, neboť zůstávám jejím hrdým členem a doufám, že mne po skončení mojí rektorské mise kolegové mezi sebe opět přijmou. V zimním semestru se chystám zase pravidelně učit.

Jak bude vypadat Vaše odborná činnost během Vašeho působení jako rektora? Nebojíte se, že na ni nebudete mít dostatek času?
Právě včera (6. dubna) jsem odeslal mému nakladateli rukopis monografie o českém exilu v Západní Austrálii. Samozřejmě, že na badatelskou práci asi budu mít méně času, ale na druhou stranu mne tato nová zkušenost naučí s časem lépe hospodařit. Máme s prof. Traplem a prof. Burešovou velký projekt na výzkum exilu v Austrálii, kterému se samozřejmě budeme dále naplno věnovat.

Na co jste nejvíce hrdý z doby svého působení Vedoucího Katedry historie?
Dobrá otázka. Samozřejmě na skutečnost, že katedra historie je pracovištěm s největším vědeckým výkonem na filozofické fakultě. Teď mne ale napadá, že možná mým největším úspěchem bylo dosažení poměrně přátelského ovzduší na katedře, což je vždy podmínkou k tomu, aby člověk svou práci dělal rád. Je ale možné, že kolegové vidí mé působení kritičtěji :).
zdroj: http://www.zurnal.upol.cz/

A poslední otázka, jaké dojmy a postřehy jste si dovezl z Vaší cesty do Číny?
Odkázal bych vás na můj blog na Žurnálu online. Tedy jenom krátce. Čína je zemí obrovských kontrastů. Na jedné straně rychlý a masivní rozvoj, na straně druhé extrémní znečištění a sociální rozdíly. Uvědomil jsem si, jak přátelská je Evropa a evropská společnost a v jakém příjemném prostředí žijeme.

Mnohokrát děkujeme a za studenty KHI a časopis PalacKHI přejeme hodně štěstí ve Vašem pracovním i osobním životě. 

You Might Also Like

0 komentářů